زنان دانشمند درخط مقدم مبارزه با کووید 19

زنان دانشمند درخط مقدم مبارزه با کووید 19

یازدهم فوریه، «روز جهانی زنان و دختران در علوم»است. این روز در دسامبر 2015 توسط  «یونسکو»، بخش آموزشی مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد، و به تصویب رسید. هدف از نام نهادن بر این روز مشارکت و ترویج دسترسی کامل و برابر زنان و دختران به علوم بوده است.

امسال شعاری که برای «روز جهانی زنان در علوم» از سوی سازمان ملل انتخاب شده: «زنان دانشمند در خط مقدم مبارزه با کووید 19» می باشد.

در بیانیه سازمان ملل گفته شده:  « با شیوع بیماری همه گیر COVID-19 نقش حیاتی زنان پژوهشگر در مراحل مختلف مبارزه با این ویروس کاملا روشن شده است. زنان دانشمند، از پیشرفت اطلاعات در مورد ویروس، تا ایجاد تکنیک های آزمایشگاهی و در نهایت ایجاد واکسن علیه ویروس شرکتی فعال داشته اند. »

با توجه به این تلاش ها ، امسال بزرگداشت روز جهانی زنان در علوم  در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد. موضوع این برنامه:  

«برابری در علوم برای جامعه ، با تمرکز ویژه بر ارزش جنبه های اجتماعی و ابعاد فرهنگی در علوم ، فناوری و نوآوری برای تقویت برنامه های توسعه پایدار».

در بیانیه سازمان ملل امسال همچنین آمده است که: «علم و برابری جنسیتی هر دو برای دستیابی به اهداف توسعه بین المللی مورد توافق ، از جمله برنامه 2030 برای توسعه پایدار،  حیاتی هستند. در طول 15 سال گذشته ، جامعه جهانی تلاش زیادی برای الهام بخشیدن و درگیر کردن زنان و دختران در علم انجام داده است. با این وجود به دلیل تعصبات دیرینه و کلیشه ای جنسیتی، زنان و دختران همچنان از مشارکت کامل در علوم محروم هستند

بنیاد میراث پاسارگاد

 

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نقش کشورهای مختلف و ایران در پیمان نامه اقلیمی پاریس ـ گفتگو با دکتر ناصر کرمی

Read Next

اسلامی‌سازی علوم؛ از آکادمی منیر‌الدین حسینی و مغازه مصباح تا دانشگاه هاروارد -مجید محمدی