زندگی نامه دکتر ماشاالله آجودانی

دکتر ماشاالله آجودانی
برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد
به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400
در رشته ی میراث فرهنگی و تاریخ

دکتر ماشاالله آجودانی در 1329/1950 در آمل به دنیا

آمد. دبستان و دبیرستان را در آمل گذراند و در سال 1350 خورشیدی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، در رشته زبان و ادبیات فارسی پذیرفته شد. دکترای زبان و ادبیات فارسی را از همان دانشگاه دریافت کرد. رساله دکترای ایشان «بررسی اسلوب های شعر مشروطه» بود که زیرنظر استاد شفیعی کدکنی به نگارش درآمد.

آجودانی مدت هفت سال عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مربی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علو م انسانی آن دانشکده بود. و به تدریس متون ادبیات فارسی (شاهنامه، حافظ و ادبیات مشروطه و معاصر) اشتغال داشت.

آجودانی در بهمن ۱۳۶۵ خورشیدی ( ژانویه ۱۹۸۷) میلادی همراه با خانواده به لندن مهاجرت کرد. اولین فعالیت ایشان در خارج کشور، سردبیری نشریه «فصل کتاب» بود که با مدیریت زنده یاد منوچهر محجوبی اداره می شد.

نخستین کتاب دکتر آجودانی با عنوان :«مشروطه ایرانی و پیش زمینه های نظریه ولایت فقیه، در نقد و برسی تاریخ مشروطه وتاریخ نگاری آن دوره»  در سال 1376 خورشیدی (1997) میلادی در لند‌ن منتشر شد.

این کتاب با عنوان «مشروطه ایرانی» تا کنون دوازده بار در ایران تجدید چاپ شده است.

دومین کتاب ایشان با نام: «یا مرگ یاتجدد»، دفتری در شعر و ادب مشروطه است که در سال 1381 خورشیدی (2002) میلادی در لندن منتشر شد. این کتاب نیز تا کنون 5 بار در ایران تجدید چاپ شده است.

کتاب سوم ایشان «هدایت ، بوف کور و ناسیونالیسم» ،در زمینه ی نقد ادبی، نقد بوف کور وبررسی ساختار آ ن

است که در سال 1385 خورشیدی (2006) میلادی در لندن منتشر شد. این کتاب نیز سه بار چاپ و منتشر شده است.

دکتر آجودانی در حال حاضر سرپرست «کتابخانه مطالعات ایرانی» و یکی از اعضای هیئت امنای آن هستند. این کتابخانه به همت ایشان در آبان 1370 خورشیدی (1991) آغاز به کار کرد.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

از حقوق پایمال شده زنان، تا هشت مارس های خانگی ـ گفتگویی با مهرانگیز کار

Read Next

مردی که گناهش پرخاش به خرافات بود ـ محمد امینی