زنگ خطر: حکومت اشغالگر «جمهوری اسلامی» قصد فروش بخش هایی از خاک ایران را دارد

:سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار با اشاره به بحران صندوق بازنشستگی امروز گفت:

ممکن است مجبور شویم جزیره‌های کیش و قشم یا خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم مطالبات بازنشستگان را بدهیم»

 300 هزار شهید دادیم تا یک وجب از خاکمان را از دست ندهیم اما ممکن است به آن‌جا برسیم که مجبور شویم کیش و قشم یا خوزستان را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بپردازیم.»

این اشغالگران خوب می دانند  اولاآن ها نبودند که هزار شهید برای خاک ایران دادند افسران شجاع و وطن دوست ایرانی تربیت شده قبل از انقلاب بودند که جان عزیزشان را برای حفظ سرزمین شان دادند. دوم این که یونان یک صدم ثروت های ما را ندارد و اگر هم جزایری را می فروشد جزایری خالی از سکنه است نه شهرها  یا استان هایی بزرگ که هر کدام اش به اندازه یک کشور بزرگ اند.

گذشته از همه ی این ها، چرا پول هایی را که برای عراق و یمن و سوریه و لبنان می فرستد به بازنشستگان نمی دهند؟

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بیست و پنج نماینده پارلمان اسرائیل امضایشان را از نامه حامیان تجزیه ایران پس گرفتند

Read Next

وای وطنم: شکوه میرزادگی