سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواست نسبت به سرکوب مردم در ایران واکنش نشان دهند.

فرمانده انتظامی  استان اصفهان بازداشت معترضان اصفهانی را تایید کرذ

محمدرضا میرحیدری، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان از ذکر آمار دقیق بازداشت شدگان خودداری کرد ولی گفت نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و دستگاه قضایی آمار بازداشت شدگان را اعلام خواهند کرد.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امروز به خبرگزاری مهر گفته است حال دو نفر از مصدومان اعتراضات دیروز اصفهان مناسب نیست. او در عین حال گفته است “از دادن آمار مصدومان حوادث دیروز در شهر اصفهان معذور هستیم.” سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به سابقه پیشین جمهوری اسلامی در کشتار مردم معترض، نسبت به سرکوب و کشتار مردم در تظاهرات کنونی به‌شدت ابراز نگرانی می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد تا با واکنش مناسب، از سرکوب و کشتار مردم به دست حکومت جلوگیری کند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

چند کلمه در باره ایدئولوژیک کردن نوشتن ـ فرشته وزیری نسب

Read Next

تظاهرات در اصفهان و شهرهای دیگر ده ها مجروح و بازداشتی داشت