سازمان حقوق بشر ایران خواستار برخورد جامعه جهانی با حکومت اسلامی شد

سازمان سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که جامعه جهانی باید تمامی مکانیسم‌های موجود را برای توقف اعدام‌ها در ایران به کار بگیرد.

همچنین دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، در توییتر نوشت: «تمام بررسی‌های مرکز مشاوره حقوقی دادبان بر روی جزییات پرونده خانه اصفهان و دادنامه این متهمان گویای ایرادات و ابهامات بسیار اساسی است و نهادهای امنیتی هیچ‌گونه شواهد، مدارک مستند و قابل استنادی را برای اثبات اتهامات ارایه نکردند.»

میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز جمعه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد که صالح میرهاشمی، مجید کاظمی‌شیخ‌شبانی، و سعید یعقوبی‌کردسفلی، متهمان پرونده «خانه ‌اصفهان» بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند.

این سه نفر به قتل دو بسیجی و یک مامور انتظامی متهم شده بودند. این در شرایطی بود که آنها و خانواده‌هایشان بارها این اتهام را رد کرده بودند. این سه متهم همچنین گفته بودند که پس از شکنجه‌های فراوان وادار به انجام اعترافات تلویزیونی شده‌اند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

 فریادهای خشم آلود مردمان شهرهای مختلف ایران در پی اعدام سه معترض در اصفهان

Read Next

اعدام های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته ۸۳ درصدبیشتر شده است