سالروز به تصویب رساندن قانون حمایت از زن و خانواده در ایران

فقط بی حجابی شان نیست که خودش دنیایی می ارزد

مساله بر سر دانش و فرهنگ و خواسته هایشان است

اولی ها در جلسه به تصویب رساندن قانون حمایت از زن و خانواده

و دومی ها درحیاط خلوت مجلس شورای اسلامی در تایید فلاکت و بدبختی زن

15 بهمن روز تصویب قانون حمایت خانواده

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تشکیل حزب ایران نوین، در پی جنبش انقلابی 1401

Read Next

در برنامه ای از سیما ثابت: چه واکنش‌های دیگری برای جلوگیری از قتل های حکومتی معترضان لازم است؟ و جامعه جهانی چگونه می‌تواند به تعهدات حقوق‌بشری‌ خود در قبال ایران عمل کند؟