سالروز تولد شهبانو فرح پهلوی؛ زنی هوشمند و فرهنگ شناس

 

شهبانو فرح پهلوی، نه تنها به عنوان ملکه یک کشور تاریخی، نقشی برجسته در تاریخ معاصر ایران داشته اند، بلکه به عنوان زنی هوشمند، با فرهنگ و  امروزین اثرات ارزشمندی در ارتباط با فرهنگ، هنر، و آثار تاریخی از خود در ایران به جای گذاشته اند.

ایشان علاوه بر توجه به آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان بیشترین وقت خود را صرف توجه به فرهنگ ایران، مرمت و بازسازی آثار ارزشمند تاریخی، شکل گیری موزه ها به گونه ای امروزین، و همزمان تلاش برای برقراری ارتباط هنرهای مدرن ایران با هنرمدرن جهانی داشته اند.

تولدشان خجسته و عمرشان بلند باد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهانی ایران در یونسکو

Read Next

داریوش مهرجویی نویسنده، مترجم و کارگردان بزرگ سینما و همسرش وحیده محمدی فر به قتل رسیدند