سخنان شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت روز کوروش ۱۴۰۰

در آستانه‌ی هفتم آبان «روز کوروش بزرگ»، قرار داریم؛ پادشاهی که پیام‌آور عزت، عظمت، همزیستی مسالمت‌آمیز و مداراگری بود، و بیش از ۲۵۰۰ سال پیش، آزادی باور و مذهب را به ‌رسمیت می‌شناخت و کرامت انسانی را پاس می‌داشت.
گرامی‌داشت یاد و نام کوروش نه تنها یادآور ویژگی‌های نیک مدنی و اخلاقی ایرانیان است، بلکه کمک می‌کند که بدانیم ما به عنوان ملت ایران چگونه ایرانی را می‌خواهیم: ایرانی سربلند، یکپارچه و متحد، متشکل از اقوام و مذاهب و باورهای گوناگون، و البته آراسته به ویژگی‌های ستوده‌ی دوران مدرن هم‌چون دموکراسی و سکولاریسم.
امروز کوروش بزرگ به منزله‌ی شهریاری که سربلندی را برای ایران به ارمغان آورده بود، الهام‌بخش عبور از تباهیِ کنونی نیز است. ما برای رهایی از این رژیم انیرانی و ضد ایرانی که از روز نخست، به دنبال جایگزینی «امت اسلام» به جای دولت-ملت ایران بوده و دستاوردی جز فلاکت و ذلت برای ایران و ایرانی نداشته، بیش از هر زمان دیگر به یادآوری آنچه کوروش بود و انجام داد، نیاز داریم.
و بی‌دلیل نیست که در سالهای اخیر، جوانان باهوش و دلاور ایرانی، ۷ آبان را به یکی از روزهای ایستادگی در برابر رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی بدل کرده‌اند. فساد و جنایتی که دو سال قبل در آبان۹۸ بیش از گذشته آشکار شد و هزاران ایرانی را به خاک و خون کشید.
بر این بنیاد، از شما هم‌میهنانم می‌خواهم با نکوداشت نام و یاد کوروش بزرگ، به هر شکلی و در هر جایی که هستید، تلاش کنید تصویر یک ملت متحد، آزادیخواه و مداراگر را به جهانیان نشان دهید. هر کدام از شما تلاش کنید نماینده ایران بزرگ و تاریخی باشید. جهان نبایستی ایران را بر اساس زشتی‌های‌ فرقه تبهکار جمهوری اسلامی بشناسد. ایران از آن ملت ایران است نه تبهکارانی که هیچ نسبتی با تاریخ و فرهنگ ایران ندارند و از نام کوروش و آرامگاهش نیز وحشت دارند.
به امید رهایی و سربلندی
پاینده ایران

رضا پهلوی

https://www.facebook.com/pahlavireza/videos/598154507993965

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

به آن که آرامگاهش بی فرش و چلچراغ معبد انساندوستان است

Read Next

کوروش هخامنشی و ایران و ایرانشهر ـ جواد مفرد کهلان