سخنرانی درخشان نازنین بنیادی، در شورای امنیت سازمان ملل

سخنرانی نازنین بنیادی، هنرمند و کوشنده حقوق بشر که در جریان خیزش های اخیر مردمان ایران علیه حکومت اسلامی همه ی توان خود را در جهت رهایی ایرانزمین از شر حکومت اسلامی گذاشته است
نازنین بنیادی: افسانه است که حجاب اجباری بخشی از فرهنگ ایران است؛ سرکوب و نقض حقوق بشر نمی‌تواند بخشی از هیچ فرهنگی باشد. افسانه است که نظام ایران اصلاح‌پذیر است. در این سال‌ها تنها قدرت خامنه‌ای بیشتر شده و انتخابات در ایران نمایش است.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تبریک روز کوروش بزرگ به زبان های مختلف : هدیه تئاتر نسیم خاور به بنیاد میراث پاسارگاد

Read Next

گفتگوی پوریا زراعتی با مسعود قره خانی، رییس ایرانی الاصل پارلمان نروژ، درباره خیزش آزادی خواهانه در ایران،