سخنرانی رييسی

سخنرانی رییسی، قاضی کشتارهای دهه شصت در سازمان ملل
ابراهیم رئیسی در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل، خود را منتخب ملت ایران معرفی کرد. در حالی که کاملا روشن است که او رای نه تنها اکثریت که رای اقلیت را هم نداشته اشت.

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تنها۱۰  تا ۲۰ در صد از رأی دهندگان به پای صندوقهای رأی رفتند و برخی از آن ها به گفته حکومت رای خالی به صندوق ریخیتند.. 

رییسی، رئیسی بدلیل کشتار مردم بی گناه ایران در دهه شصت، بعنوان قاضی خون شهرت یافته است. او همچنین در لیست تحریم های جهان غرب و امریکا قرار دارد. رئیسیسخنرانی خود در سازمان ملل را به بهانه ویروس کرونا از طریق رسانه مجازی انجام داده است. بسیاری معقتدند که او از ترس دستگیری (همچون نوری) و یا تظاهرات گسترده ایرانیان خارج کشور به آمریکا سفر نکرده است

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

احمد کسروی، اَبَرانسان تاریخ معاصر ایران ـ فاضل غیبی، نویسنده و پژوهشگر

Read Next

کسروی: روشنگری بی‌باک و گستاخ‌ سخن ـ داریوش بی نیاز، مترجم، پژوهشگر تاریخ