سخنرانی شاهزاده رضاپهلوی در «کنسرت آزادی» لس آنجلس جون 2023

«ما برای آینده‌ای کار می‌کنیم که روند دموکراتیک، صندوق رای و نمایندگان شما مردم ایران، سرنوشت ما را تعیین کنند. تا آن روز، از هر عقیده‌ای که باشیم بگذارید یکصدا و متحد در مقابل دشمنان این آزادی بایستیم و مملکت‌مان را نجات بدهیم و پس بگیریم.»

 «این فرهنگ عزاداری رو بگذاریم کنار و به عنوان یک ملتی که همیشه با سنت جشن، برای زندگی ارزش قائل است، برای زندگی ارزش قائل باشیم.»

از آن‌هایی که فحاشی و هتاکی می‌کنند اعلام برائت کنیم و با رفتار زشت فحاشی مقابله کنیم

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

وضعیت بد صنایع دستی ایران، و نمایش های قلابی وزیر میراث فرهنگی و صنایع دستی

Read Next

شباهت مریم مجدلیه و مریم (مقدس) با اینانّا (ایشتار) و گِشتی نانا و تفسیرهای قرآن از آنها ـ جواد مفرد کهلان