• بنیاد میراث پاسارگاد

سرود حکومت اسلامی هرگز سرود همه مردم ایران نیست ـ اسفندیار منفردزاده

Read Previous

افزایش روز افزون  سرقت، تخریب، و حفاری های غیرمجاز آثار تاریخی غیرمذهبی در ایران

Read Next

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد: دکتر اسماعیل خویی، یکی از شعرای بزرگ ایران، در تبعید در گذشت