سعید پیرامون، ورزشکاری دیگر، از جنس پهلوانان به پا خاست

سعید پیرامون توپ را با ضربه‌ای استثنایی به تور دروازه برزیل چسباند، ستاره تیم ملی ایران بدون هیچ خوشحالی، به آرامی و به شکل نمادین موهای خود را برید؛ نشانه‌ای آشکار برای همبستگی با اعتراضات سراسری مردم ایران

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

هشدار عجیب سازمان هواشناسی کشور و تاکید بر خطر تردد و رفت و آمد مردم در 27 استان

Read Next

بهروز صوراسرافیل، روزنامه نگار مبارز درگذشت