سفر از بارانداز تاریکی ـ طاهره بارئی

 

پائیز وارد تابستان شده
باگامهای محکم و دقیق می گشاید درها را
و بی آنکه به خُرد و ریز زندگی های دلواپس بنگرد
شدت نور را می سنجد درهر محدوده

مطمئنم که اداره برق او را نفرستاده
و نه شرکت نصب گاز
او از نظم پائیز گسیل شده
و رنگها را امتحان میکند
روی پوست دست با قلم مو

کلاه او آشناست
کتابفروش محّل هم همین را به سر می گذاشت
آنوقت ها که از شهری میرفت به شهری
تا سانسور از سر بردارد

یعنی امروز با پائیز قرار داد بسته؟
وغلظت ظلمت را می سنجند لای خطوط؟
تا هر آنچه را حذف باید شود
باز گردانند به تاریکخانه؟

چه پیچش هشیاری!
از فردا که لایروبی نور آغاز خواهد شد
باید چتری بردارم
تا ذرات تاریکی

تنفس آزاد سرم را مجبور به تحمّل استشاق نکنند

چه آزاد زیستم
در این بار انداز غلیظ تاریکی!
به پشت سر نمی نگرم
کار ها را سپرده ام به پائیز

هفتم جون 2023

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پنجاه‌وهفتی، سرزنش یک گفتمان، یا دشنام به یک نسل؟ ـ مزدک بامدادان

Read Next

ایران : لائیسیته شرط دمکراسی ـ دکتر جلال ایجادی