سند بیرون راندن پرتقالی ها از خلیج فارس در حال نابودی ست

 

همزمان با سالگشت روز خلیج فارس، به گفته ی مرتضی رضوانفر، یکی از اعضای پژوهشگاه میراث فرهنگی در ایران، سند بیرون راندن پرتقالی ها که بر روی سه توپ، به غنیمت گرفته ی ایرانی ها، حک شده بود در حال نابودی هستند.

در حمله ای که پرتقالی ها در سال 1507 میلادی به خلیج فارس کردند؛ این خلیج ، و سپس جزیره هرمز، قشم و بندرعباس را تصرف کردند. خلیج فارس به مدت 117 سال در تصرف پرتقالی ها بود تا در سال 1622 و در زمان شاه عباس صفوی قلی خان بیگلربیگی، به جنگ پرتقالی ها رفت و توانست آن ها را از خلیج فارس اخراج کند. همان وقت بر بدنه توپ های غنیمت گرفته متنی حک شد به زبان فارسی. این توپ ها هنوز در زنگبار افریقا (احتمالا همانجایی که آن ها به غنیمت گرفته شده اند) موجود است.

براساس گزارش رضوانفر از آنجایی که از این توپ ها به درستی نگاهداری نشده  متن فارسی روی دو تا از توب ها کاملا محو شده و متن های دومی و سومی هم در حال از بین رفتن هستند. متن بافی مانده روی یکی از توپ ها این گونه است: : «یا الله، در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ روزاﻓﺰون ﭘﺎدﺷﺎهِ زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن، ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﻨﻪ اﺣﺪی و ﺛﻼﺛﯿﻦ و اﻟﻒ ﻫﺠﺮی اﺑﻦ‌ ﷲ‌وردی‌ﺧﺎن ﻏﻼم ﺑﺎ اﺧﻼص ﺷﺎه دﯾﻦ‌ﭘﻨﺎه اﻣﺎم ﻗﻠﯽ‌ﺧﺎن ﺑﯿﮕﻠﺮﺑﯿﮕﯽ (استاندار)ﻓﺎرس و ﻻر و ﮐﻮه‌ﮔﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺮﻣﻮز را ﻣﻔﺘﻮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻮپ را ﺑﺪﺳﺖ آورد. یا محمد یا علی»

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دلیل پا فشاری برخی از کشورهای عربی کنار خلیج فارس برای دگرگون کردن نام خلیج فارس زیبا ـ  امیر طاهری

Read Next

روز خلیج فارس خجسته باد