سودابه چمن آرا:کوروش آسوده بخواب جوانان وطن بیدارند

همرمان با افتخار به زنان و مردان از جان گذشته ای که در کوچه ها و خیابان‌ها برای نجات وطن می کوشند.

روز کوروش را تبریک و تهنیت گفته و  فکر می کنم تنها زمانی است که  می‌شود گفت.  کوروش آسوده بخواب جوانان وطن بیدارند.

روز کوروش بزرگ ـ اکتبر 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دکتر سیاوش عبقری: به امید نهادینه کردن منشور جهانی حقوق بشر، در سرزمین کوروش

Read Next

دکتر جلال ایجادی: میراث کورش برای ایران امروز