سپاه پاسداران حکومت اسلامی، شهرهای کردستان ایران را در خاک و خون غوطه ور کرده اند

 

:هموطن های شجاع و آزادی خواهمان کشته می شوند و سایت های حکومتی می نویسند

«اغتشاشگران زیرذربین پهبادهای سپاه/آشوبگران در هیچ جای در امان نیستند»

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

وقتی که شرف ارزشی فراتر از پیروزی پیدا می کند

Read Next

پلمپ یک رستوران در تهران به دلیل آرزوی توفیق تیم انگلیس