سیاهفکران ـ شکوه میرزادگی

 

از اعماق تاریکی آمده اند

با چشمانی که جز سیاهی نمی بیند

 

جشن و یلدا و نوروز،

خنده و شادمانی و نور را نمی دانند

 

نام هاشان به غلط،

از کلام شان زهر می بارد

 

عیدهاشان همه قربانگاه

زایش و زندگی برنمی تابند

 

شکوه میرزادگی ـ اول ژانویه 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

همچنان در جستجوی ریشه‌های مشترک یلدا و کریسمس ـ گفتگو با آرمین لنگرودی

Read Next

کشف دو پایه سنگی، نشاندهنده حضور فعال هخامنشیان در بافت