سیاه ـ از افشین بابازاده

“شعری از افشین بابازاده از کتاب در حال چاپ” یک مشت شعر

روزنامه هاى سفيد
با خبرهاى سياه
گویی پا از پا خطا نمی کنند
خبر قتل عام خنده ها
سهميه ی اعدامی هاست

در صفحه های پراکنده آمده :
مرگ ناگهانی عابری،
ورشكستگى كارخانه بستنى سازى،
تبليغ اخرين مدل ماشين مرده كش،
گرانترین گوری در شهر،

اى كاغذهاى سیاه شده
شريك جرم شده اید
بخوانيد
بخوانيد
بیدادگرسیاهی
روی شما
نوشته می شود

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

انقلاب بدون تاریخ، سخنرانی و پرسش و پاسخ با دکتر آجودانی

Read Next

صدها خانه تاریخی در حال ویرانی اند، خانه اذان گوی شیعی به موزه تبدیل می شود.