سیدعلی صالحی و وضعیت سانسور کتاب در ایران

 

اخیرا سیدعلی صالحی، شاعر بزرگ معاصر ایران، برای چندمین بار به سانسور اشعارش از سوی وزارت ارشاد اعتراض کرده و گفته است که: «اگر بیش از این خسته‌ام کنید، کل کتاب را بی‌هیچ مجوزی منتشر خواهم کرد.»

او بارها به سانسور کتاب هایش اعتراض کرده، و یکبار خطاب به سانسورچیان گفته است که: «شما سانسورچی هم نیستید. شما شبرو گردنه‌گیری هستید که در قتل‌عام کلمات من هیچ کم نگذاشته‌اید.»

اکنون یک سال است که کتاب «به تو فکر می کنم» صالحی در ممیزی وزارت ارشاد مانده و با وجود حذف بخش هایی از آن هنوز اجازه انتشار نگرفته است.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

شصت درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق، و 73 درصد مستحق اعانه هستند و حکومت اسلامی در تدارک دادن امکانات رفاهی بیشتر به لبنان است

Read Next

آواز عشق و روشنایی مهرگان، در بی صدایی سرزمین مان