سیما ثابت در کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا خواستار همبستگی جامعه جهانی با مردم ایران شد

سیما ثابت،  ژورنالیست پرتوان «ایران اینترنشنال» امروز (دوشنبه 10 اکتبر) در یک سخنرانی موثر در نشست کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا در بروکسل، درباره خیزش سراسری ایرانیان علیه حکومت اسلامی و سرکوب شدید  و قتل عام حکومتی سخن گفت. او چند بار تاکید کرد که مردمان ایران آزادی، و حقوق بشری خودشان را می خواهند، آن ها برای رسیدن به این آزادی جان شان را مقابل گلوله های این حکومت گذاشته اند. در پایان خانم ثابت از  جامعه جهانی خواست تا با قطعنامه ای علیه این جنایات با مردم ایران همراهی کنند. .

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پهلوانان فرهنگ ایرانزمین دوباره پیدایشان شده

Read Next

حواله دادن آلت تناسلی مرد، «حربه ای مردسالارانه» و  ضد شعار زن، زندگی آزادی ـ شکوه میرزادگی