سی ام جولای، روز جهانی دوستی

روز جهانی دوستی در سال 2011 توسط مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شد.

در بیانیه مربوط به این روز نوشته شده که هدف از این روز «ایجاد دوستی بین افراد، کشورها، و فرهنگ ها است و می تواند پلی باشد بین جوامع برای ایجاد صلح» .

سازمان ملل همچنین معتقد است که از طریق دوستی، و پیوندهای رفاقت و ایجاد روابطی بر اساس اعتماد، می توان یک شبکه ایمنی برای محافظت از همه ساخت تا اشتیاق برای جهانی بهتر در همه ی جوامع  بوجود آید.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

راه‌آهن ایران، به عنوان اولین میراث صنعتی ایران، به ثبت جهانی رسید

Read Next

معانی سومر و عراق و ایران ـ جواد مفرد کهلان