سی و هشتمین شماره «آوای تبعید» منتشر شد

«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش
نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز
تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن،
بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد»
38-مین شماره «آوای تبعید» در 250 صفحه مجموعه‌ای‌ست در ادبیات و فرهنگ که با همکاری بیش از هفتاد
شاعر و نویسنده و پژوهشگر منتشر شده است. بخشی از این شماره به باقر مومنی اختصاص دارد که مطالب آن با
همکاری ناصر مهاجر فراهم آمده است.
این شماره از "آوای تبعید" را می‌توانید در این آدرس دانلود کنید؛
https://lmy.de/FpOk
و یا از سایت آن در آدرس زیر؛
Avaetabid.com
آنان که مشتاق خواندن آن بر کاغذ هستند، می‌توانند از سایت "آمازون" آن را خریداری نمایند.
آدرس "آوای تبعید" برای خرید در آمازون: پس از وارد شدن در سایت "آمازون"، آدرس زیر را جستجو کنید.
Avaye Tabid: Das Magazin für Kultur und Literatur
و یا این‌که آن را مستقیم از انتشارات «گوته-حافظ» سفارش بدهید؛

goethehafis-verlag@t-online.de
www.goethehafis-verlag.de

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تاریخچه حضور یهودیان در ایران – نیما بهرامی

Read Next

آتشکده ساسانی کهنارو (فیروزآباد فارس)در حال ویرانی کامل است