شاهزاده رضا پهلوی از آمریکا و غرب می خواهد که با ایجاد صندوق‌ اعتصابات، از کارگران ایرانی حمایت کنند

شاهزاده رضا پهلوی: از آمریکا و سایر کشورهای غربی می‌خواهیم از حمایت اخلاقی از مردم ایران فراتر بروند. با توجه به اینکه کارگران ایرانی برای اعتراض و زمین‌گیر کردن رژیم در حال برگزاری اعتصاب هستند، غرب می تواند با ایجاد صندوق‌های اعتصابات، از خانواده‌های این کارگران حمایت کند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

انتشار یک ویدئو، با اطلاعاتی محرمانه از زندگی خامنه ای، از مهدی فلاحتی ـ صدای آمریکا

Read Next

اعتراضات در 150 شهر جهان به پشتیبانی از جنبش رهایی بخش مردم ایران ـ شنبه اول اکتبر 2022