شاهزاده رضا پهلوی: جمهوری‌اسلامی در ذهن و قلب شما سقوط کرده است و به زودی در خیابان‌های ایران نیز سقوط خواهد کرد

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مردم معترض در ایران، با اشاره به گسترش اعتراضات روز شنبه نوشت: «امروز حماسه دیگری آفریدید.»

در این پیام که شامگاه شنبه ۱۶ مهر به وقت ایران منتشر شده، شاهزاده رضا پهلوی با برشمردن نام‌ شهرهای ایران خطاب به معترضان گفته است که «مردان و زنان و فرزندان ایران، بیش از سه هفته است که در خیابانید و خواب را از ضحاک و گماشتگانش ربوده‌اید.»

در این پیام تأکید شده است: «چشمان جهان به شما و مبارزه دلاورانه‌تان برای باز‌پس گرفتن ایران است. خیابان‌ها از آن شما است، و در آستانه‌ یک پیروزی تاریخی هستید.»

به گفته شاهزاده رضا پهلوی، «رمز پیروزی، اتحاد، همبستگی و تداوم است.»

او اضافه کرده است: «اعتراض در خیابان را با اعتصابات سراسری تکمیل کنید. جمهوری‌اسلامی در ذهن و قلب شما سقوط کرده است و به زودی در خیابان‌های ایران نیز سقوط خواهد کرد.»

16 مهر 1401

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

مهاجرانی، کسی که کارش از وقاحت هم گذشته است.

Read Next

گذار از جمهوری اسلامی، چگونه؟ ـ احد قربانی