شاهزاده رضا پهلوی خواستار تحقیق سازمان بهداشت جهانی درباره کشتار عامدانه مردم در ایران شد

شاهزاده رضا پهلوی در نامه‌ای به رییس سازمان بهداشت جهانی، با اشاره به «سوء مدیریت عامدانه، دروغ‌ها و جرایم» مقام‌های تهران درباره همه‌گیری کرونا، خواستار تحقیقات فوری این سازمان درباره کشتار جمعی و عامدانه مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی، به ویژه رهبر آن، علی خامنه‌ای شد.

او همچنین خواستار تحقیق درباره «دروغ‌های مقامات رسمی به سازمان  بهداشت جهانی درباره ارقام صحیح مرگ‌ومیر مرتبط با کووید» به متخصصان سازمان بهداشت جهانی شد.

شاهزاده رضا پهلوی همچنین نوشت که تیم او در زمینه کمک سازمان بهداشت جهانی برای ارتباط این سازمان با متخصصان ایرانی و ارائه جزییات بیشتری از «این کشتار وصف‌ناشدنی» آماده است.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نمایشگاه صنعتی تعطیل، سینه زنی و روضه خوانی تعطیلی ناپذیر

Read Next

بیداری محمود دولت آبادی در هشتاد و یک سالگی ـ شکوه میرزادگی