شعار امسال روز جهانی گردشگری

شعار امسال روز جهانی گردشگری

سازمان جهانی گردشگری (UNWTO ) شعار روز گردشگری را که هر ساله در روز 27 سپتامبر برگزار می شود، «گردشگری برای رشد فراگیر» عنوان کرد.

سازمان گردشگری جهانی همچنین از کشورهای عضو خود و همچنین آژانس های مرتبط با گردشگری، و سازمان ها و افراد دعوت کرده است

تا با هدف افزایش آگاهی از ارزش های اجتماعی و فرهنگی گردشگری صنعت گردشگری را جشن بگیرند؛ با امید به این که آسیب ها و زیان های ناشی از کرونا جبران شود.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بابک خرمدین، کسی که اورنگ سروری مسلمانان را شکست ـ گفتگویی با دکتر محسن بنایی

Read Next