سالروز تولد زرتشت ـ شعری از مهدی اخوان ثالث

*در سالروز تولد زرتشت

 

گرانمایه زرتشت را من فزونتر

ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم

بشر بهتر از او ندید و نبیند

من آن بهترین از بشر دوست دارم

سه نیکش بهین رهنمای جهان ست

مفیدی چنین مختصر دوست دارم

ابر مرد ایرانئی راهبر بود

من ایرانی راهبر دوست دارم

 

*ایرانیان زرتشتی روز ششم فروردین را به عنوان روز تولد زرتشت  جشن می گیرند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

کلک امسال مسئولین دولتی برای کشاندن مسافران انبوه نوروزی به حسینیه ها

Read Next

بازدید کنندگان انبوه در موزه سعدآباد ـ نوروز 1401