شهبانو و شاهدخت نور پهلوی، درسالگرد درگذشت لیلا پهلوی

:در سالروز درگذشت لیلا پهلوی فرزند شهبانو فرح و محمدرضاشاه پهلوی، شاهدخت نور پهلوی با پست این عکس نوشته اند:

سپاسگزار و قدردان همه کسانی هستم که در سالروز درگذشت عمه لیلای عزیزم به یاد او بودند و به آرامگاهش رفتند. دیدن این همه پیامهای محبت آمیز و گلهای زیبا برای خانواده ما بسیار دلگرم کننده بود

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تاریخ رستگاری: با حضور آرمین لنگرودی و دکتر محسن بنائی (قسمت اول)

Read Next

گفتم که زورتان به شیر و خورشید ما نمی رسد! – شکوه میرزادگی