شهره بیات، تنها زن داور بین المللی شطرنج را از کمیته داوران حذف کردند

 

شهره بیات، داور بین المللی شطرنج با دخالت آرکادی رییس روسیه ای فدراسیون جهانی از کمیته داوران حذف شد.

شهره بیات در ماه اکتبر در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی کشف حجاب کرد و پیراهنی با شعار «زن زندگی آزادی» پوشید

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

آیا اهورامزدا و اهریمن، همان مردوک و اِراُ هستند؟ ـ جواد مفرد کهلان

Read Next

میزگردی درباره خاستگاه انقلاب ملی ایران: انقلاب ملی ایران از کجا می آید؟