شهر همدان برای بار دوم به عنوان پایتخت گردشگری آسیا انتخاب شد.

به گفته دبیر ستاد گردشگری شهرداری همدان شهر همدان به عنوان پایتخت گردشگریُ و شیراز به عنوان پایتخت محیط زیست آسیایی سال ۲۰۲۴ انتخاب شدند.

او گفت «انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری  برای ما  یکسری الزامات را ایجاد می‌کند که باید این الزامات را اجرا کنیم تا بتوانیم سال ۲۰۲۴ با افتخار از آن عبور کرده و با همکاری خوب شهرداری همدان و مجمع شهرداران آسیایی بتوانیم به نحو مطلوب ظرفیت‌های گردشگری همدان را به دنیا معرفی کنیم.»

البته همدان در سال ۲۰۱۸ نیز به عنوان پایتخت گردشگری آسیا انتخاب شد و این آقایان هیچ اقدام مثبتی برای این شهر نکردند و به احتمال زیاد دو سه تا مسجد دیگر برایش ساختند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

زبان ستم ستیز – طاهره بارئی

Read Next

بلوچستان، فقیرترین و محروم ترین استان ایران -امیر طاهری