شکارچیان غیرمجاز تحت حمایت قوه قضائیه و و ضعیت محیط بانان بی پناه ـ پرویز رئوفی

 

مشکل محیط زیست کشورمان مسئله جدیدی نیست۰ ریشه اش برمیگردد به برقراری جمهوری اسلامی وحکومت ملاها ومیدان دادن به قاتلان آموزش دیده دراردوگاههای تروریستی۰

حکومتی که درآن تفنگ بدستان وقتی هوس شکار به سرشان می زند جنایت میکنند و تبرئه میشوند ومحیط بانان بسبب انجام وظیفه اعدام میشوند.

جلال الدین فارسی با اصلیت افغان، که دراردوگاههای فلسطینیان درلبنان آموزش دیده بود ، کاندیدای مستعفی اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی را بسیاری به یاد دارند۰ ایشان دراواخر سال ۱۳۷۱ محمد رضا رضاخانی ،مهندس بهداشت ازاهالی طالقان را بعلت این اعتراض که : «شکار کبک مکروه است، این حیوانات را چرا میکشید»، با شلیک سه گلوله به قتل رساند ودرخردادماه ۱۳۷۲ پس از مثلأ محاکمه ای ازاتهام قتل عمد تبرئه شده وبا پرداخت۲۲ درصد نصف دیه( یعنی ۱۱ درصد دیه کامل) آزادشد۰برادرمقتول بهمن رضاخانی د رکلیپ زیرکل ماجرا را حکایت میکند(1)۰

درمقابل، امروز سرهنگ گردن کلفتی، با سه قپه بر دوش، به نام جمشید محبت خانی فرمانده یکان حفاظت از محیط زیست،

توضیح میدهد که چگونه یکی ازافراد زیردستش که خودشان او را آموزش داده، و اسلحه دراختیارش قرار داده اند تادربرابر شکارچیان عیرمجاز مسلح  ازخود دفاع کند، در راه انجام وظیفه،  شکارچی عیرمجازی را کشته و توسط همان قوه قضائیه ای که فارسی را تبرئه کرده بود به اعدام محکوم شده وکاری از دست او ساخته نیست (2).

مشکل محیط زیست ، مشابه بسیاری ازمشکلات دیگر ریشه درعملکرد این حکومت دارد۰ با وجود این حکومت وارگانهای فاسد آن غیرقابل حل است۰چاره کار تنها براندازی جمهوری اسلامی است

1ـ  https://www.youtube.com/watch?v=D5NBx8TMI64

2- https://cdn.yjc.news/…/fa/news/1400/10/21/15456539_211.mp4

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

کرونا، و وضعیت فلاکت بار صنعت گردشگری ورشکسته ایران ـ شهرام صداقت

Read Next

دعوایی بر سر فیلمبرداری از خانه سیمین دانشور و جلال آل احمد و مقایسه اهمیت خانه ی آن ها، با کاخ های گلستان و سعدآباد