شیرزن های باستانی ایران را از چشم آیت الله ها دور نگاهدارید

 

موزه ملی ایران اعلام کرده که «شیرزن»های ایرانی که به مناسبت نوروز به نمایش گذاشته شده بودند؛ فقط تا آخر فروردین ماه (دو روز دیگر) *در آنجا خواهند بود.

شیرزن ها در مجموعه ای از آجرهای لعابدار 2800 ساله ای هستند که از چنگال قاچاقچیان در سوئیس بیرون آورده شده و اخیرا آن ها را به ایران تحویل داده اند.

بنا بر گفته جان کرتیس موزه دار سابق بخش خاورمیانه موزه بریتانیا، در اوایل دهه 1360 خورشیدی در« کاوش های غیرمجاز» در شمال بوکان گنجینه ای، حدود 52 قطعه آجر لعابدار کشف شد.

وسپس توسط یک ایرانی قاچاقچی در مرز سوئیس و ایتالیا برای فروش گذاشته شد. 51 قطعه از این مجموعه بعد از گذشت حدود سه دهه، در آذر ۱۳۹۹به کمک سوییسی ها به ایران تحویل داده شد و از سرنوشت یک قطعه دیگر اطلاعی در دست نیست.

در میان آجرهای لعابدار که گفته می شود مربوط به هنر «مانا» ها می باشد نقش شیر و زن  و خدا زنان بسیار پررنگ است. در چند قطعه از آجرهای این مجموعه نیز سر زن روی بدن شیر دیده می شود. همراه با جزئیات موها، سربندها و تاج‌ها که نشان از جایگاه ویژه زنان در فرهنگ ایرانی دارد.

قابل توجه کسانی که همچنان با پرچم شیر و خورشید نشان ایران مخالف اند و نمی دانند، خورشیدی که بر پشت شیر قرار گرفته همان زنی ست که  در فرهنگ ایرانی به روشنی خورشید و اهمیت و نیرومندی شیر شناخته می شد و متاسفانه با حضور اسلام در سرزمین مان نقشی کمرنگ پیدا کرد تا جایی که به قول «ریچارد فرای» در حمله دوم مسلمانان به ایران، حتی آن را از روی پرچم مان هم برداشتند.

روشن نیست چرا این مجموعه فقط برای مدت کوتاهی به نمایش گذاشته شده است و سرنوشت آن ها پس از این چه خواهد شد. فقط امیدواریم مدتی بعد خبر نشویم که «این آجرها از سوی افراد ناشناسی ربوده شده و یا تکه تکه شده اند» و امیدواریم که حافظین فرهنگ دوستی در موزه حضور داشته باشند و مراقب باشند مبادا که خشم اسلامی ضدزن و ضد شیر آقایان آیت الله و غیره، این بار متوجه این شیر زن های زیبای بی حجاب و نیرومند شود و بخش دیگری از تاریخ و فرهنگ مان را به نابودی بکشند.

  نمایش آجرهای لعاب دار در موزه ملی

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بازگشتی دیگر به دوران قاجار: پارک های ایران زنانه مردانه می شود

Read Next

آثاری از دوره ی باستانی ایران، که اصالت آن ها مورد تردید برخی باستانشناسان بوده، از کدام کشور به موزه گتی رفته؟