شیر و خورشید در بستر فرهنگ و سیاست – دکتر محسن بنائی (ویدئو)

این سخنان در برنامه مهستان سکولار دموکرات های ایران در تاریخ ۲۶ می ۲۰۲۲ پخش شده است

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پوشش اختیاری خواست اکثریت جامعه؛ نه به طرح نور – الهه امانی

Read Next

آوای تبعید،شماره 40 (مجموعه ای از ادبیات و فرهنگ کوئیر) منتشر شد