صدها خانه تاریخی در حال ویرانی اند، خانه اذان گوی شیعی به موزه تبدیل می شود.

 

در حالی که خانه های زیبای تاریخی در سراسر ایران، ویران شده و یا در حال ویرانی ست. مساجد بی نام و نشان و خانه های افراد مذهبی ترمیم یا بازسازی می شود.

روز گذشته علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «خانه خاندان مؤذن‌زاده در اردبیل به موزه معنوی و ارزشمند تبدیل می‌شود». علی نیکزاد در نشست با مسئولان بازآفرینی شهری در اردبیل گفت:« با رایزنی‌های انجام شده، قرار است سه میلیارد تومان اعتبار با هدف تملک و احیای این واحد مسکونی اختصاص پیدا کند تا منزل مؤذن‌زاده‌ها که در عرصه مداحی و اذان شهره عام و خاص هستند، به موزه ارزشمند در شهر اردبیل تبدیل شود.

همزمان خانه های شخصیت های فرهنگی از پروین اعتصامی، صادق هدایت، ملک الشعرای بهار، فروغ فرخ زاد، و دکتر محمد معین گرفته ، تا خانه های شخصیت های سیاسی چون خانه کودکی رضاشاه، خانه مصدق، خانه ستار خان و صدها خانه که یا متعلق به مشاهیر است و یا به دلایلی اررش تاریخی دارند. رها شده و یا ویران شده اند. و در عوض مرتب از جیب مردمان ایران خانه های آیت الله ها و افرادی .

که به نوعی ربطی به اسلام و یا تشیع دارند در حال نوسازی و تبدیل آن ها به موزه و یا محلی برای گردشگری شده است.

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سیاه ـ از افشین بابازاده

Read Next

نــگرشِ زیســتی و کشـورهای پیرامونی- ابراهیم هرندی