طاهره بهرامی با اجرایی جدید از شاهنامه به کمپین اقدام برای ثبت جهانی توس می پیوندد

 

طاهره بهرامی، نقال و بازیگر تیاتر ضمن پیوستن به کمپین اقدام برای ثبت جهانی توس، از تصمیم خود مبنی بر اجرایی جدید از شاهنامه می گوید:

پس از راه افتادن کارزار اقدام برای ثبت جهانی توس قصد داشتم با حرکتی از این پویش و از ثبت جهانی توس حمایت کنم که تصمیم بر اجرای اثری با موضوع ثبت جهانی توس گرفتم.

خانم طاهره بهرامی اکنون بر روی متن و ایده ای از «کوروش جوادی» کار می کند که بر اساس آن رستم به آرامگاه فردوسی می رود. این اجرا در س پرده و در سه شهر مختلف اجرا خواهد شد. و در آخرین شهر به توس می رسد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

خوناب ـ علی قمصری (ویدئو)

Read Next

وضعیت بحرانی یک استاد دانشگاه  سوئد د رایران