مریم طلایی موتورسوار برتر رالی جهانی فیوا شد

به گزارش فدراسیون بین‌المللی خودروهای تاریخی، مریم طلایی به عنوان برترین موتورسوار رالی ۲۰۲۳ اتریش معرفی شد

این نخستین باری ست که یک ایرانی در مسابقات جهانی که صد سال قدمت دارد شرکت کرده است

این زن موتورسوار ایرانی از میان ۱۲۰ موتور سوار با تجربه دنیا موفق شد عنوان برترین موتورسوار این دوره از رالی جهانی «فیوا» را به خود اختصاص دهد و افتخاری تازه به افتخارات جهانی ایران اضافه کند.

هدف این رالی که هر سال در یکی از کشورهای جهان برگزار می‌شود، ایجاد اتحاد، همبستگی و آشنایی ملت‌ها و مردم نقاط مختلف دنیا با یکدیگر است.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تجمع اعتراضی ایرانیان و فرانسویان برای نجات توماج صالحی از زندان

Read Next

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید