ظلم انوشیروان دادگر و عدالت حکومت اسلامی

اخیرا نادعلی یکی از اعضای شورای شهر تهران خواستار حذف نام انوشیروان عادل از خیابانی در تهران شده و گفته است:« جمهوری اسلامی هیچ کدام از پادشاهان ایران  را جز  داوود و سلیمان به رسمیت نمی‌شناسد». و به دنبال او یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران نیز در تایید گفته های نادعلی گفته که: انوشیروان ظالم بوده است

به نظر می آید که از دید مسئولین جمهوری اسلامی، رفتارهای معمول یک پادشاه در 1400 ـ 500 سال، پیش که در هیچ کشوری نه حقوق بشری چون امروز بوده، و نه درک و دانش امروز در ارتباط با دموکراسی و آزادی و غیره ظلم خوانده می شود، اما زندان و شکنجه و جنایت و کشتار مردمان در کوچه و خیابان رهبران آنها  در قرن بیست و یکم  عین عدالت و دادگری

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سال نو جهانی؛ رهاشده از مذهب و همگام با شادمانی ـ شکوه میرزادگی

Read Next

درگذشت دکتر منوچهر آریان پور، یکی از مهمترین شخصیت های فرهنگی ایران