عاشیق: به هر دیاری سفر کردم دیوان را به تنگ آوردم

به مناسبت سالگشت زادروز بابک خرمدین

عاشیق کیست ؟

عاشیق ها نوازندگان، آوازخوانان و خنیاگرانی هستند که هزاران سال است که بازتاب دهنده عشق ها، آرزوها،  قهرمانی ها و حماسه های وطن شان هستند.

عاشیق آگاه و مهربان است و دوست دارد شریک غم ها و شادی های مردمان باشد

عاشیق شادمانی، پایکوبی و جشن و سرور را دوست دارد

برخی از تاریخنگاران معتقدند که بابک خرمدین، رهبر خرمدینان و سرخ جامگان یکی از عاشیق ها بود. او تنبور می زده و برای لشگریانش متن های حماسی می خواند.

 

متن حماسی و کهن یکی از  عاشیق خوانی ها:

منی بینادان بسله دی
داغلار قوینوندا قوینوندا
تولک ترلانلار سسله دی
داغلار قوینوندا قوینوندا
*
دولاندا ایگیت یاشیما
یاغی چیخدی ساواشیما
دلیلر گلدی باشیما
داغلار قوینوندا قوینوندا
*
سفر اییله دیم هر یانا
دئو لاری گتیردیم جانا
قیرآتیم گلدی جولانا
داغلار قوینوندا قوینوندا

برگردان به فارسی: 
من از ابتدا در آغوش کوهستان پرورده شدم. شاهین ها در آغوش کوهستان نامم را بر زبان راندند.
*
چون قدم به دوران جوانی گذاشتم، دشمن به مقابله ی من قد برافراشت. پهلوانان در آغوش کوهستان گرداگرد مرا فرا گرفتند.
*
به هر دیاری سفر کردم، دیوان را به تنگ آوردم. اسبم «قیرآت» در آغوش کوهستان به جولان درآمد.

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

  شعری برای بابک خرمدین سردار دلیر ایران ـ الهه نوشاد رهرونیا

Read Next

توطئه خارج کردن «جنگل های هیرکانی» از فهرست جهانی یونسکو ـ شکوه میرزادگی