• بنیاد میراث پاسارگاد

عاشیق: به هر دیاری سفر کردم دیوان را به تنگ آوردم

به مناسبت سالگشت زادروز بابک خرمدین

عاشیق کیست ؟

عاشیق ها نوازندگان، آوازخوانان و خنیاگرانی هستند که هزاران سال است که بازتاب دهنده عشق ها، آرزوها،  قهرمانی ها و حماسه های وطن شان هستند.

عاشیق آگاه و مهربان است و دوست دارد شریک غم ها و شادی های مردمان باشد

عاشیق شادمانی، پایکوبی و جشن و سرور را دوست دارد

برخی از تاریخنگاران معتقدند که بابک خرمدین، رهبر خرمدینان و سرخ جامگان یکی از عاشیق ها بود. او تنبور می زده و برای لشگریانش متن های حماسی می خواند.

 

متن حماسی و کهن یکی از  عاشیق خوانی ها:

منی بینادان بسله دی
داغلار قوینوندا قوینوندا
تولک ترلانلار سسله دی
داغلار قوینوندا قوینوندا
*
دولاندا ایگیت یاشیما
یاغی چیخدی ساواشیما
دلیلر گلدی باشیما
داغلار قوینوندا قوینوندا
*
سفر اییله دیم هر یانا
دئو لاری گتیردیم جانا
قیرآتیم گلدی جولانا
داغلار قوینوندا قوینوندا

برگردان به فارسی: 
من از ابتدا در آغوش کوهستان پرورده شدم. شاهین ها در آغوش کوهستان نامم را بر زبان راندند.
*
چون قدم به دوران جوانی گذاشتم، دشمن به مقابله ی من قد برافراشت. پهلوانان در آغوش کوهستان گرداگرد مرا فرا گرفتند.
*
به هر دیاری سفر کردم، دیوان را به تنگ آوردم. اسبم «قیرآت» در آغوش کوهستان به جولان درآمد.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

  شعری برای بابک خرمدین سردار دلیر ایران ـ الهه نوشاد رهرونیا

Read Next

توطئه خارج کردن «جنگل های هیرکانی» از فهرست جهانی یونسکو ـ شکوه میرزادگی