عاقبت یکی از قاتلین فرزندان مبارزه ایران

 

عاقبت یکی از قاتلین فرزندان مبارزه ایران

پس از ماه ها نتیجه دادگاه حمید نوری، بازجو و شکنجه گر، و کارمند قوه قضائیه حکومت اسلامی حاکم بر ایران، دادستانی سوئد بعد از اعلام دادخواست نهایی خود برای حمید نوری تقاضای حبس ابد کرد. دادستانی گفت آقای نوری مطابق بند یک اتهامی باید به اشد مجازات برسد. او همچنین برای ادامه دادرسی در بازداشت خواهد ماند.

پس از اعلام نظر دادستان، وکلای شاهدان و شاکیان نیز خواستار اشد مجازات برای نوری و همچنین پرداخت غرامت و دیه شدند.

بن هسلبری و گیتا هدینگ وایبری دو تن از وکلای شاکیان و شاهدان امروز در دادگاه با توجه به آسیب‌های روانی و جسمی برای موکلانشان خواستار پرداخت غرامت شدند.وکلای شاهدان، هم بنابر قوانین بین‌المللی خواستار پرداخت غرامت (خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی و روحی) شدند و هم بر مبنای قوانین داخلی ایران خواستار پرداخت “دیه” شدند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

آن ها که از عدالت و برابری و یا از حقوق بشر می گویند، اما وضعیت کارگران ایران به دردشان نمی آورد ـ شکوه میرزادگی

Read Next

دلیل پا فشاری برخی از کشورهای عربی کنار خلیج فارس برای دگرگون کردن نام خلیج فارس زیبا ـ  امیر طاهری