عزاداری یا کشتار عمدی مردمان ایران

عزاداری یا کشتار عمدی مردمان ایران

 

باوجود گسترش فاجعه بار کرونا در ایران، و کشته شدن هزار ها تن در هر هفته، و نبود تخت و امکانات دارویی برای بیماران

علی خامنه ای برگزاری مجالس عاشورا تاسوعا را لازم اعلام کرد.

او روز گذشته در یک پیام تلویزیونی گفت:

 کشور به این عزاداری ها احتیاج دارد. عزاداری امام سوم شیعیان مایه برکت و جلب رحمت الهی است»»

به این می گویند عزاداری، یا کشتار مردمانی که از سر ترس، و یا ناآگاهی به خیابان ها می ریزند و نمی دانند که به سوی مرگ می روند  

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

در غیاب مسئولین دولتی برای خاموشی آتش فایفر، سه تن از عشایر فارس جان خود را از دست دادند

Read Next

به دادگاه کشیدن حمید نوری از زبان ایرج مصداقی و کاوه موسوی