عصری با عباس پهلوان: در کتافروشی ناکجا ـ پاریس

عباس پهلوان از شناخته شده‌ترین روزنامه نگاران ایران قبل از انقلاب است  چهارده سال سربیر مجله فردوسی بود که به نشریه روشنفکران ایران شهرت داشت. نشر ناکجا میزبان این چهره‌ی فرهنگی ایرانی خواهد بود و با او درباره‌ی کتاب ها و فعالیت‌های فرهنگی‌اش صحبت خواهیم کرد.

کتابفروشی ناکجا:

Paris, 11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris, France

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

زمان اجرای نمایش «بازی در بازی» جدیدترین کار نیلوفر بیضایی

Read Next

کتابسوزان و سانسور در اسلام ـ دکتر جلال ایجادی