عکسی از داخل و از در ورودی آرامگاه کوروش بزرگ ـ اثر هربرت کریم مسیحی

روزگاری دور در این مکان مردی آرمید

او به تمامی اقوام این سرزمین هویتی یکپارچه داد

و اینگونه او پدر ملت ایران شد 

هربرت کریم مسیحی

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

عقب نشینی حکومت اسلامی، و تایید «هفتم آبان به عنوان روز کوروش بزرگ»، پس از ۱۸ سال انکار

Read Next

احداث اماکن گردشگری در اراضی طبیعی سنندج یا گرفتن اراضی طبیعی و تقدیم به بخش خصوصی – شمیم