فاجعه ای دیگر: تصویب ممنوعیت خروج زنان بدون اجازه سرپرست

 

امروز،یک کمیسیون مجلس اسلامی، ممنوعیت خروج زنان از کشور را بدون اجازه سرپرست تصویب کرد

تاکنون فقط اجازه همسر لازم بود و حالا از دختر شانزده ساله تا زن پنجاه ساله اگر بخواهند سفر بروند باید یک سرپرست «آقا» پیدا کنندتا اجازه سفر بگیرند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

ایران هزاران ساله همچنان جوان و زنده است

Read Next

خدا حافظ» خداحافظی کاملا ایرانی ـ جواد مفرد کهلان»