فراخوان دانشجویانی از سراسر ایران برای اعتراض علیه حجاب اجباری در روز 26 فروردین -15 آوریل

 

همزمان با اخطارهای حکومتی و تهدید و سرکوب زنان «بدحجاب» تعدادی از تشکل های دانشجویی همچون  دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بهشتی و دانشگاه تهران، تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه خوارزمی، نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، نهاد آزاد‌اندیشان جندی‌شاپور، نهاد اتحاد دانشجویان الزهرا، جمعیت دانشجویان آزاد سنندج، اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان) روز 26 فروردین (15 آوریل 2023) فراخوانی در اعتراض به حجاب اجباری داده اند

در این فراخوان آمده است که:

«پس از پایان یافتن تعطیلات نوروز و بازگشایی دانشگاه‌ها، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروی سرکوب مستقر در دانشگاه‌ها شروع به اجرای طرح موسوم به “تذکر لسانی” برای رعایت حجاب کرده است. جلوگیری از ورود دانشجویان زن به دانشگاه به‌خاطر عدم رعایت حجاب اجباری، رفتار وحشیانه و حضور نیروهای سرکوب‌‌گر در دانشگاه، تفکیک جنسیتی کردن ورودی دانشگاه‌ها برای دانشجویان زن و مرد، نادیده گرفتن حقوق سایر جنسیت‌ها به‌طور مطلق و سرانجام حضور سنگین نیروهای سرکوبگر در محیط دانشگاه و اطراف دانشگاه، به منظور زیر سوال بردن یکی از اساسی‌ترین حقوق ما دانشجویان، دیگر قابل تحمل نیست.»

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

بیانیه شهبانو فرح پهلوی درباره تاکید نظام بر حجاب اجباری

Read Next

مطابفت امشاسپندان و فروهرها با آنوناکی ها و کیتن ها ـ جواد مفرد کهلان