فرزاد آریان: جوانان به پا خواسته اند تا سرزمین کوروش را بازپس بگیرند

کوروش بزرگ، پادشاه ایران زمین، کسی که در تاریخ به آزادمردی و باورمندی به برابری انسان ها شهره است.
او که بنیان گذار و نگارنده اولین منشور حقوق بشر است و نامی نیکو از خود و ایران زمین بجا گذاشته، این سرزمين نازنین را نزد ما ایرانیان به امانت گذاشته است و ما بر خود میدانیم که این میهن بزرگ را پاس بداریم.
اکنون که این حکومت ستمگر دینی مردم ایران را به گروگان گرفته و به غارتگری و یغما بردن این سرزمین مشغول است، فرزندان راستین کوروش بزرگ بپا خواسته‌اند تا این حکومت ننگین و اهریمنی مذهبی را به زیر بکشند و سرزمین پاک کوروش بزرگ را باز پس گیرند.
با امید پیروزی و آزادی ایرانیان و ایران زمین، هفتم آبان روز جهانی کوروش بزرگ فرخنده باد.
امید به اینکه زین پس همه ی ایرانیان داخل و خارج  بتوانیم در ایرانی آزاد این روز را در کنار آرامگاه کوروش بزرگ جشن بگیریم.
روز کوروش بزرگ ـ اکتبر 2022

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

الهه رهرونیا (نوشاد): شعر بوی آتش، برای روز کوروش بزرگ

Read Next

شقایق مرزبان: روز کوروش بزرگ و اتحاد دوباره اقوام ایرانی