فریادهای خشم آلود مردمان شهرهای مختلف ایران در پی اعدام سه معترض در اصفهان

 

بنا بر گزارش خبرگزاری های مختلف از ایران شب گذشته نوزدهم می (۲۹ اردیبهشت) در پی اعدام سه جوان معترض در اصفهان مردمان در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمده و با شعارهایی چون «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر دیکتاتور»، و آتش‌ زدن نمادهای حکومت اسلامی خواستار نابودی این حکومت شدند

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

Read Next

سازمان حقوق بشر ایران خواستار برخورد جامعه جهانی با حکومت اسلامی شد