فصلنامه آرمان با ويژه نامه ای درباره محمدعلی فروغی منتشر شد

 

فصل نامه شماره 16 «پژوهش های فرهنگی آرمان» منتشر شد.

پرونده ويژه ی این شماره فصلنامه در ارتباط با محمد علی فروغی می باشد که زیر نام  «گفتگوهای امروز با افق های محمدعلی فروغی» منتشر شده است. مطالب این ويژه نامه گفته هایی ست از:

ـ پروفسور حسن جوادی: فروغی، لرد کرزن و ادوارد براون در جریان کنفرانس صلح ورسای و قرارداد ۱۹۱۹

ـ گفت و گو با پرویز فروغی

ـ علی سجادی: اشغال ایران توسط روس و انگلیس در شهریور ۱۳۲۰

ـ نامۀ رضاشاه به پرزیدنت روزولت و پاسخ آن

ـ به یاد محمدعلی فروغی

ـ محمد حسین ابن یوسف: برداشت های تاثیرگذار برشناختی که از زنده یاد محمد علی فروغی دارم

ـ مجید جهانبانی: خاطراتی دربارة ذکاءالملک فروغی

ـ احمد کاظمی موسوی: محمدعلی فروغی، اندیشه گری خودباور

ـ اردشیر لطفعلیان: محمدعلی فروغی چهرة به یاد ماندنی در فرهنگ و ادب ایران

لینک آزاد برای خواندن فصلنامه

http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2021/04/arman_16.pdf

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

معنی نام «جندل» در شاهنامه ـ جواد مفرد کهلان

Read Next

روز جهانی خلاقیت و نوآوری و تاکید سازمان ملل بر اهمیت خلاقیت های فرهنگی و اقتصادی