فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان منتشر شد: افق های عشق در فرهنگ و ادبیات ایران زمین

افق های “عشق” در فرهنگ و ادبیات ایران زمین

فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی آرمان شماره ۲۳ منتشر شد و در دسترس خوانندگان است:

http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2023/07/Arman_Magazin_23.pdf

بنیادگذار: ساموئل دیان

مدیر مسئول: مهدی سیاح زاده

سردبیر فصلنامه و تارنما: شیریندخت دقیقیان

فهرست این شماره

ساموئل دیان: که عشق آسان نمود اول….

پروندۀ افق های عشق در ادبیات و فرهنگ ایران زمین 

آشنایی با کتاب روابط عاشقانۀ ایرانیان در عصر دیجیتال: از ازدواج سنتی تا ازدواج سفید به ویراستاری ژانت آفاری و جزیلین فاست

گفتگوی آرمان با شیدا محمدی پیرامون عاشقانه ها و تنانه ها در شعر فارسی

نادر مجد: موسیقی ایرانی در بیان عشق و راه ندادن به خشونت: نگاهی منتقدانه

ناهید رضوانی: کارگردانان زن ایرانی و سایۀ سانسور بر عشق در سینما

حسن جوادی: رویارویی زن و مرد در ادبیات فارسی، بخش دوم

اردوان مفید: بازنمایی عشق در مراحل تکوین تئاتر و سینمای ایران

بهرام گرامی: رقیب در هزار سال شعر فارسی، با عاشق رقابت نمی‌کند، از معشوق مراقبت می‌کند!

شهین سراج: تفسیری بر رؤیاهای زلیخا در منظومۀ یوسف و زلیخای عبدالرحمن جامی

اردشیر لطفعلیان: عشق در شعر نظامی گنجوی

محمدحسین ابن یوسف: حافظ، سخن گوی همۀ مهرورزان جهان

مهدی سیاح زاده: آتش عشق است که اندر نی فتاد: عشق، از دیدگاه مولانا

مجید نفیسی: فائز دشتستانی و عشق ستمگر

پژوهش ها و آفرینش های ادبی، هنری و  فرهنگی

هادی بهار: از کتاب هم سرنگ، هم خودنویس، معرفی دکتر هراند قوکاسیان، پزشک و مترجم ادبیات ارمنی

به یادبود دکتر باقر پرهام

شیریندخت دقیقیان: سودابه رکنی با مجموعه داستان های کوتاه می توو در غربت (Me Too in Exile)

تازه های باهَمِستان:  برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد ایرانیان

جایزۀ آزادی قلم روزنامه‌نگاران ایالت هسن آلمان برای نیلوفر حامدی؛ اجرای مرکز آموزش موسیقی کلاسیک ایران به سرپرستی استاد نادر مجد در چهل و یکمین سالگرد کانون دوستداران فرهنگ ایران در ویرجینیا؛ جایزۀ آزادی مطبوعات یونسکو به سه روزنامه‌نگار زندانی: نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نرگس محمدی؛ ساناز طوسی برندۀ بخش نمایشنامه‌نویسی جایزۀ پولیتزر ۲۰۲۳؛ همزمان با نودمین سالگرد فاجعۀ کتابسوزان در آلمان هیتلری، جایزۀ “کتاب سیاسی” ۲۰۲۳ آلمان برای گلینه عطایی

تاریخ

مرتضی حسینی دهکردی: سرگذشت آخرین کنفرانس آموزشی رامسر در دوران پهلوی

مجید جهانبانی: خاطرات من از مدرسۀ نظام

علی میرفطروس: نگاهی نو به جنبش بابک خرمدین (بخش سوم)، جلوه‌های آئین‌های مهری (میترائی) در کردستان امروز و در میان «یارسان»‌ ها یا «اهل حق»

جواد مفرد کهلان: شناسایی بازماندگان قبایل باستانی غرب ایران لولوبی ها، مادهای بودین، کوتی ها و اوخسیان در وجود کلهرها، گوران ها، لک ها و بختیاری ها

تازه ها و جاودانه های شعر  به گزینش علیرضا اکبری

 

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

جبهه هفت آبان بیانیه تجاوزگرانه روسیه را؛ در مورد جزایر سه گانه ایرانی؛محکوم کرده است

Read Next

توصیه شاهزاده رضاپهلوی برای «روز مهسا»: باید تفاوت‌هامان را در چارچوب اصول مشترک حداقلی‌ به رسمیت بشناسیم و روی هدف اصلی متمرکز شویم