مجموعه کتاب های هولاکاست دکتر اردشیر بابک نیا،

مجموعه کتاب های هولاکاست دکتر اردشیر بابک نیا، با طرح هایی از اردشیر محصص

  این مجموعه دستاورد ده  سال پژوهش، مطالعه و بررسی اسناد، مدارک و کتاب های موجود در آرشيوها و کتابخانه های جهان می باشد؛ هم در مورد هولاکاست و هم در ارتباط با برخوردها و يا  بي اعتنايی های رهبران و مردم جهان نسبت به اين جنايات. در این مجموعه  گفتگوهایی تکاندهنده ای نیز هست که با بازماندگان و یا شخصیت ها و پژوهشگران هولاکاست انجام شده است

 هدف از نگارش اين کتاب، افزايش آگاهي، درک , حساسيت  وجدان و اخلاق انسانی با دردها و رنج های ناشی از ستمگری« انسانها» به انسانها است

این کتاب ها اگرچه به طور مستقیم ربطی به تاریخ و فرهنگ ایران پیدا نمی کند اما از آنجا که یک ایرانی دست به چنین کار عظیمی زده، می تواند در مجموعه ی دهش هایی قرار گیرد که ایرانیانی انساندوست و اندیشمند به تاریخ بشری هدیه کرده اند

برای به دست آوردن این کتاب ها با آدرس های زیر تماس بگیرید

1-949-322-9977
Or email:
Info@Memorah.com

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

تعرضی آشکار به محوطه باستانی معبد آناهیتا در کنگاور

Read Next

تخریب عمدی تل باستانی چگا سفلی در استان خوزستان