• بنیاد میراث پاسارگاد

مجموعه کتاب های هولاکاست، از دکتر اردشیر بابک نیا، با طرح هایی از اردشیر محصص،

  این مجموعه دستاورد پانزده  سال پژوهش، مطالعه و بررسی اسناد، مدارک و کتاب های موجود در آرشيوها و کتابخانه های جهان می باشد؛ هم در مورد هولاکاست و هم در ارتباط با برخوردها و يا  بي اعتنايی های رهبران و مردم جهان نسبت به اين جنايات. در این مجموعه  گفتگوهایی تکاندهنده ای نیز هست که با بازماندگان و یا شخصیت ها و پژوهشگران هولاکاست انجام شده است

 هدف از نگارش اين کتاب، افزايش آگاهي، درک , حساسيت  وجدان و اخلاق انسانی با دردها و رنج های ناشی از ستمگری« انسانها» به انسانها است

این کتاب ها اگرچه به طور مستقیم ربطی به تاریخ و فرهنگ ایران پیدا نمی کند اما از آنجا که یک ایرانی دست به چنین کار عظیمی زده، می تواند در مجموعه ی دهش هایی قرار گیرد که ایرانیانی انساندوست و اندیشمند به تاریخ بشری هدیه کرده اند

Read Previous

دکتر سیروس آموزگار، ایراندوستی اندیشمند از میان ما رفتند

Read Next

آرامش دوستدار و پریشانی ما! – مزدک بامدادان